Plazmové rezanie

Výhody plazmového rezania:

  • rýchly a čistý výrobný postup
  • rezaný povrch je hladký, nie je nutná ďalšia úprava povrchu
  • nedeformujú sa ani tenké povrchy
  • môže sa používať aj v uzavretých miestnostiach
  • nehrozí nebezpečenstvo výbuchu ako pri rezaní plameňom
  • premiestňovanie je jednoduché a rýchle
  • okrem vstupných nákladov pri kúpe sú výdavky na prevádzku minimálne

Ponúkame plazmové rezačky

- so zabudovaným kompresorom (kompaktné, ľahké a jednoducho prenosné)

- bez zabudovaného kompresora (pre hrubšie materiály)